Termeni și condiții2017-06-15T08:53:01+03:00

Termeni și condiții MediCUTII®

1.  DEFINIȚII ȘI TERMENI

MediCUTII®: este o marcă comercială a S.C. HUBCARE S.R.L, persoană juridică de naționalitate română, având punct de lucru principal în București, strada Zinca Golescu nr. 8, sector 6, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/10188/18.08.2015, cod unic de înregistrare fiscală RO34901126.

Vânzător: MediCUTII®.

Cumpărător: persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Sit și/sau efectuează o Comandă.

Client: persoana fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de cătreMediCUTII® (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent întreMediCUTII® și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator: orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Sit, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului sau a comenzii, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Sit-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont: secțiunea din Sit formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Sit (Comenzi, facturi fiscale, etc.).

Sit: domeniul www.medicutii.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Sit-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Sit.

Bunuri: orice produs care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract: reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut:
•    toate informațiile de pe Sit care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
•    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
•    informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
•    date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Blog: reprezintă o parte din conținut și este o colecție de articole scrise în relație cu stilul de viață sau sănătatea.

Recenzie: o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating: modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un produs. Rating-ul se exprimă sub forma de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Recenziei scrisă de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs.

Comentariu: apreciere sau observație cu scop critic adăugată de către Utilizator/Client/Cumpărător în reacție la un articol din BlogulMediCUTII®.

Document: prezentele Termene și Condiții.

Newsletter: mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de cătreMediCUTII®, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor de plată agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Certificat SSL: certificatele SSL sunt folosite pentru a securiza schimbul de informații prin Internet: date personale (prenume, nume, adresă…), informații despre carduri bancare, parole și în general orice informații care se dorește a rămâne privată. Certificatele SSL criptează informațiile înaintea ca acestea să circule prin Internet. Informațiile criptate nu pot fi decriptate decât de serverul căruia îi sunt adresate. Acest lucru garantează că informațiile trimise către un website nu vor fi furate sau modificate. Situl utilizează un certificat SSL Comodo.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Sit, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă,  vă anunță Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată, dacă este cazul.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.6. Acest Document și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Sit vor sta la baza Contractului.

3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificateMediCUTII® își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Sit, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel MediCUTII®. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al MediCUTII®, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Sit. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, MediCUTII® își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Sit-ului.

3.4. MediCUTII® poate publica pe Sit informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Sit sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A..

3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Sit (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.8. După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui  Bun, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unei Recenzie legat de Bunul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Sit și se implică activ în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Sit, sunt proprietatea exclusivă a MediCUTII®, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de MediCUTII®, includerea oricărui Conținut în afara Sit-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al MediCUTII® asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al MediCUTII®.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între MediCUTII® și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea MediCUTII® cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care MediCUTII® conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Sit sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din parteaMediCUTII® pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea MediCUTII® și/sau al angajatului/prepusului MediCUTII® care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul Conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDĂ

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Sit, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres sau alegând plata prin ramburs, la primirea Bunurilor. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de MediCUTII®, în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Sit sunt incomplete și/sau incorecte;
6.4.4. neacceptarea plății valorii Bunului/Bunurilor atunci când Cumpărătorul îl/le primește prin curier.

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.
Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun expiră în termen de 14 zile de la:
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va putea scrie un email precizând dorința de retragere și Bunul/Bunurile în cauză prin scrierea unui e-mail la adresa contact@medicutii.ro.

6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar -> prin virament bancar;

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

7. CONFIDENȚIALITATE

7.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Sit, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Sit-ului. MediCUTII® nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7.4. Prin înscrierea în baza de date a MediCUTII®, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri aiMediCUTII®: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat sau guvernamentale atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu careMediCUTII® poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

8. PUBLICITATE

8.1. Newsletterele MediCUTII® sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați si agreați deMediCUTII®. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

8.2. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Sit, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactareaMediCUTII® în acest sens.

8.3. Renunțarea la primirea Newsletter-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinata din cadrul oricăror Newsletter sau scriind un e-mail la adresa contact@medicutii.ro.

8.4. Renunțarea la primirea Newsletter-lor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

9. FACTURARE – PLATĂ

9.1. Prețurile Bunurilor afișate în cadrul Sit-ului www.medicutii.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare (inclusiv C.N.P.)

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri vândute de MediCUTII® exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont sau de a-și accesa contul de e-mail corespunzător adresei transmise.

9.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul sau e-mailul, va deține o evidență a facturilor emise deMediCUTII®, putând-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

9.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către MediCUTII® în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul sau.

9.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: contact@medicutii.ro.

9.8. Plata Bunurilor se va face de către Cumpărător la agentul de livrare al curierului ales. Plata se face numerar sau prin card și agentul va elibera o chitanță pentru plățile numerar.

10.  LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României.

10.4. Costul livrării Bunurilor este în sarcina Cumpărătorului, în afara situațiilor de livrare gratuită specificată pe Sit.

10.5. Condițiile de livrare sunt specificate pe Sit, pe pagina Livrare și Plată.

11. GARANȚII

Bunurile MediCUTII® nu beneficiază de garanții, în afară de deteriorările posibile dar puțin probabile din timpul transportului.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

13. RĂSPUNDERE

Informaţiile publicate pe acest sit sunt exclusiv nişte recomandări care nu înlocuiesc sfaturile medicului curant sau al oricărui profesionist din domeniul sanitar. Respectaţi întotdeauna îndrumările medicului dumneavoastră sau a profesionistului din domeniul sanitar. MediCUTII® nu poate fi ținut responsabil de o utilizare greșită a Bunurilor sale sau de orice alt comportament legat de sănătatea Clientului / Utilizatorului / Cumpărătorului.

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea  acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Sit-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Sit-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării Conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Sit-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Condițiilor Sit-ului.
Termenii și Condițiile Sit-ului pot fi modificați oricând de cătreMediCUTII®, acesteia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Sit. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Sit-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Sit și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plați online.

14. INSCRIEREA DE RECENZII ȘI/SAU DE COMENTARII

Înscrierea de Recenzii și/sau de Comentarii se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Comentarii” și “Recenzii”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau la conținutul unui articol din blog.

În momentul înregistrării unei anumite Recenzii sau unui anumit Comentariu pe Sit, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest Conținut.

Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Recenzie/Comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

–    să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
–    să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
–    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
–    să se asigure de încadrarea corectă a Conținutului introdus pe Sit astfel: orice Comentariu va fi înscris în secțiunea “Comentarii” și orice Recenzie va fi înscrisă în secțiunea “Recenzii”;
–    să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
–    să folosească această facilitate doar pentru a comunica detalii suplimentare referitoare la un anumit  produs sau articol de pe Sit fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
–    să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
–     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte Sit-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
–    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau sa înscrie Recenzii/Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;
–    să nu utilizeze Recenzia/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Sit.

Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unei Recenzie sau Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul aferent. Recenziile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, o recenzie însoțită de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar o Recenzie însoțită de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Când o/un Recenzie/Comentariu este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un Conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest Conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă prezentul Document. Textele introduse sunt eliminate din Sit numai după examinarea acestora de către Vânzător.

În cazul în care Vânzătorul constata încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Recenzii/Comentarii în secțiunile “Comentarii” și “Recenzii”.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul achiziționat, Cumpărătorii pot să contacteze Vânzătorul la adresa contact@medicutii.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. MediCUTII® prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru a putea desfășura activitatea de comercializare online a Bunurilor expuse pe site (inclusiv preluarea comenzilor, livrarea și facturarea Bunurilor). Scopul este precizat în punctul 15.3 de mai jos. Datele prelucrate deMediCUTII® nu fac obiectul unei notificări la ANSPDCP.

15.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată,MediCUTII® are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

15.3. Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor/Articolelor oferite, activității comerciale, de promovare a  Bunurilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

15.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a MediCUTII® și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de cătreMediCUTII®, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de cătreMediCUTII®, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor. De asemenea, Cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de cătreMediCUTII® atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară.

15.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul ca vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

15.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: strada Zinca Golescu numărul 8, în atenția S.C. HubCare S.R.L., vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate.

15.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: strada Zinca Golescu numărul 8, în atenția S.C. HubCare S.R.L., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

15.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
15.7.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
15.7.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

15.8. De asemenea,MediCUTII® poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a  Bunurilor noastre.

15.9. Prin completarea în formularul de comandă pe Sit a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activității de facturare, Cumpărătorul își exprimă expres consimțământul ca MediCUTII® să prelucreze datele dumneavoastră personale.

15.10. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

16. FORȚĂ MAJORĂ

16.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

16.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

17. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Document este supus legii române. Eventualele litigii apărute întreMediCUTII® și Clienți / Cumpărători/Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.